chuyên dề trường ngày 20 tháng 9 năm 2014

Năm học 2014-2015 trường TH Mường Thín tiếp tục thực hiện mô hình dạy học VNEN.
1.     Thực hiên theo kế hoạch số 01/KH – CM Ngày 20 tháng 8 năm 2014  về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở trường TH Mường Thín.
 + Xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề: “Tổ chức dạy môn Địa lý và TNXH theo mô hình VNEN”
 * Bài dạy minh họa bài 2: Trung du Bắc Bộ.
 - GV dạy minh họa: Lò Văn Hà
 - Lớp dạy: 4A1, Thời gian: Ngày 20/9/2014
* Bài dạy minh họa bài 4: Cần làm gì để giữ gìn và bảo vệ cơ quan tuần hoàn.
 - GV dạy minh họa: Cà Thị Lan
 - Lớp dạy: 3A2, Thời gian: Ngày 20/9/2014
2. Tổ chức dạy minh họa và chia sẻ suy ngẫm.
    - Sau khi tổ chức dạy minh họa và được GV trong toàn trường dự giờ quan sát chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ từ các đồng nghiệp.
 3. Kết luận
 - Chuyên đề tổ chức đã gặt hái được nhiều thành công, các giáo viên đã thống nhất được phương pháp dạy học. Học sinh thích thú học theo mô hình Vnen
 - Thường xuyên hướng dẫn học sinh thói quen tự học, ý thức chia sẻ bài học với bạn.
  - Tăng cường việc HS tự kiểm tra, đánh giá lẫn nhau.
  - GV tiếp tục dự giờ, trao đổi để có thêm kinh nghiệm dạy học theo mô hình VNEN.
 

Tác giả bài viết: Bùi Thị Thơm

Nguồn tin: Trường TH Mường Thín